امروز: سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲
زیت نت

زیت نت

مجله ای برای تمام فارسی زبانان
X
فصل اول کتاب جغرافیای ایران پایه دهم

سوالات آزمون فصل اول کتاب جغرافیای ایران پایه دهم + جواب صحیح

زیت نت : جغرافیا علمی است که برای بررسی ویژگی‌های مکان ها، پراکندگی پدیده‌ها و روابط متقابل بین انسان و محیط اهمیت خاصی قائل است. امروزه آموزش جغرافیا در جهان به عنوان یک موضوع اصلی و محوری در برنامه ریزی‌های تحصیلی مدارس در دوره های مختلف و به عنوان وسیله ای برای ترویج آموزش های فردی, محیطی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

در این بخش از مجله زیت نت می خواهیم سوالات فصل اول کتاب جغرافیای ایران پایه دهم رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش را به طور خلاصه مرور کنیم.

درس اول : جغرافیا علمی برای زندگی بهتر

 1. جغرافیا چیست ؟ جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط طبیعی برای بهبود زندگی بشر است.
 2. به دست آوردن اطلاعات در مورد کره زمین چه کمکی به ما می کند؟ کمک می کند که دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد.
 3. واژۀ جغرافیا اولین بار توسط چه کسی ارائه شد؟  اراتوستن، دانشمند یونانی.
 4. واژۀ جغرافیا شامل چه کلماتی است؟ شامل کلمات GEO(زمین) و GRAPHY (ترسیم و توصیف است).
 5. با افزایش ارتفاع دمای هوا کاهش می یابد.
 6. انسان و محیط دو عامل مهم در علم جغرافیا است.
 7. بسیاری از فعالیت های انسان در محل معینی انجام می شود که آن را مکان می نامند.
 8. پدیده به یک واقعیت یا رویداد جغرافیایی که محسوس و مشهود شده باشد گفته می‌شود که می‌تواند عوارض طبیعی یا انسان ساخت باشد.
 9. محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و محیط انسانی به وجود می‌آید.
 10. عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به دو گونه درک توان‌ها و نگاه سودجویانه است.
 11. کل نگری یا دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟ مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان
 12. چرا جغرافی‌دان با دید ترکیبی یا کل ‌نگری موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟ زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کند.

سوالات درس دوم : روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

 1. ۶ سوال اساسی در جغرافیا را نام ببرید؟ یا سوالات کلیدی در جغرافیا کدامند؟ عبارتند از : کجا؟ چه چیزی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه کسانی؟ چطور؟
 2. سوال کجا با رکن اساسی جغرافیا یعنی چه ؟ یعنی با مکان وقوع پدیده ها سروکار دارد.
 3. سوال چه چیز بر ماهیت هر پدیده یا مسئله ، دلالت دارد.
 4. سوال چطور به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می پردازد.
 5. ” کدام فعالیت ها و برنامه های انسانی در پدیده اثر گذاشته است ” مربوط به کدام سوال کلیدی جغرافیا است ؟ سوال چه کسی یا چه کسانی
 6. سوال چه کسی یا چه کسانی، روابط متقابل انسان و محیط را مورد توجه قرار می دهد.
 7. گام دوم در مراحل پژوهش در جغرافیا چیست؟ تدوین فرضیه
 8. چه چیزی باعث تلاش انسان برای کشف ناشناخته ها شده است؟ حس کنجکاوی انسان درباره جهان و مسائل گوناگون آن
 9. مراحل پژوهش در جغرافیا را به ترتیب نام ببرید؟ ۱. طرح سوال و بیان مسئله ۲. تدوین فرضیه ۳. جمع آوری اطلاعات ۴. پردازش اطلاعات ۵.نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
 10. ” پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد ” مربوط به کدام مرحله پژوهش در جغرافیا است؟ مرحله اول، طرح سوال و بیان مسئله
 11. گام اول مراحل پژوهش در جغرافیا چیست ؟ طرح سوال و بیان مسئله .
 12. در کدام مرحله پژوهش در جغرافیا “پژوهشگر از خود می پرسد انجام پژوهش چه اهمیتی دارد” ؟ مرحله طرح سوال و بیان مسئله
 13. فرضیه سازی … یکی از مراحل حساس پژوهش است.
 14. فرضیه های پژوهشگر به میزان دانش ، تجربیات و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد.
 15. چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟ زیرا فرضیه ها در هر پژوهش، نقش راهنما را دارد و به فعالیت هایی که قرار است انجام شود جهت می دهد.
 16. گام سوم مراحل پژوهش در جغرافیا کدام است؟ جمع آوری اطلاعات
 17. جغرافی‌دانان برای مطالعه و پاسخگویی به سوالات خود به ..اطلاعات.. نیاز دارند.
 18. چند روش برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد؟ نام ببرید؟ ۱.روش کتابخانه ای ۲. روش میدانی
 19. روش ..کتابخانه ای.. در تمامی پژوهش‌های علمی مورد استفاده قرار می گیرد.
 20.  در روش ..میدانی… پژوهشگر برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به مکان مورد تحقیق برود.
 21. پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده از جمله ابزارهای گردآوری اطلاعات میدانی است.
 22. مرحله پردازش اطلاعات را توضیح دهید؟ پس از جمع‌آوری، استخراج و طبقه بندی اطلاعات، مرحله پردازش یعنی حذف اطلاعات غیرضروری و حفظ اطلاعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات آغاز می شود.
 23. در کدام مرحله از پژوهش در جغرافیا اطلاعات غیر ضروری حذف می گردد؟ مرحله چهارم، پردازش اطلاعات
 24. در صورتیکه فرضیه رد شود چرا پژوهشگر نباید دلسرد شود؟ زیرا این پژوهش به کسانی که با این سوال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از طرح دوباره آن جلوگیری می کند.
 25. در کدام یک از مراحل پژوهش در جغرافیا ممکن است فرضیه رد شود؟ مرحله آخر پژوهش یعنی نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

 

سوالات فصل اول کتاب جغرافیای ایران پایه دهم

مقالات و مطالب مرتبط
ارسال دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به زیت نت ♥ می باشد.